Aanpassing verkoopsrecht vanaf 1/6/18.

p 22/12/2017 heeft de Vlaamse regering een principiële beslissing genomen over de aanpassing van het zgn “verkooprecht” (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed).
De Vlaamse Regering wil een einde maken aan het gebruik van het verouderde KI (kadastraal inkomen) als basis voor de toepassing van het zgn. “klein beschrijf”.  

Hieronder volgt een oplijsting van de voornaamste wijzigingen :

Het KI (kadastraal inkomen) verdwijnt als parameter voor het tarief van de registratiebelasting op de aankoop van een woning.

Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt voortaan 7%. Voor andere onroerende goederen blijft het tarief 10%.

Voor gezinswoningen tot en met 200.000 EUR, wordt een voetvrijstelling van 80.000 EUR voorzien. Concreet betekent dit dat er op de eerste 80.000 € van het aankoopbedrag geen registratiebelasting verschuldigd is wat een belastingvoordeel oplevert van 5.600 EUR (=> 80.000 EUR x 7%).

Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand wordt het grensbedrag met 10% verhoogd tot 220.000 EUR . De voetvrijstelling blijft hier ook 80.000 EUR.

De definitie van de gezinswoning is gebaseerd op de huidige voorwaarden van het hoofdabattement (= zuivere aankoop, nog geen andere woning in eigendom, bedoeling om er de hoofdverblijfplaats te vestigen), met volgende aanvullingen:

a. De cumul tussen gezinstarief en meeneembaarheid is toegelaten.
b. Het principe inzake causaal verband is van toepassing. Dit impliceert dat ook wie al een eigen gezinswoning bezit toch een nieuwe woning kan aankopen tegen het verlaagd tarief van 7% op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht en er dus nog slechts 1 woning in eigendom blijft waar men de hoofdverblijfplaats zal vestigen.
De meeneembaarheid blijft behouden en het max. plafond van 12.500 EUR wordt geïndexeerd.

Bestaande abattementen verdwijnen (dit zijn concreet : hoofd-, bij- en renovatie- abattement).

Voor ingrijpende energetische renovatie wordt het tarief van 7% extra verminderd met 1% en daalt aldus naar 6%.

Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in gebruik wordt gegeven aan een SVK (Sociaal Verhuurkantoor) bedraagt het tarief eveneens 7%.

Voor een gezinswoning die tevens beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits 6% investering in behoud van het onroerend erfgoed. Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden.