Niet zakelijk schrijven van Patrick Verplancke...

...aan alle eigenaars, huurders, medewerkers, enz...van Agence Mulier. Eveneens gericht aan ieder die dit bericht leest en/of die ik mocht vergeten zijn.
Geachte,


Een nieuw decennium is van start gegaan. 

De beste wensen werden uitgewisseld en het leven valt terug in zijn normale gang van zaken.

Voor mij is de tijd gekomen om jullie allen te danken voor de vele jaren van vertrouwen die ik van o zovelen van jullie mocht krijgen.
Ik heb 45 jaar lang genoten van Agence Mulier. 
Onder mijn klanten, huurders, eigenaars, medewerkers, enz..  heb ik vele vrienden gemaakt.

Jullie allen hebben mij helpen bouwen aan de “gevestigde waarde” die Agence Mulier in De Panne is en zal blijven.
Zonder jullie allen had ik dit nooit gekund.

Zonder jullie allen zou ik persoonlijk niet eens zijn wie ik geworden ben.   

Eén iemand zal ik nooit meer kunnen bedanken!
Wijlen Katrien Bryon, mijn vrouw en toeverlaat, gedelegeerd bestuurder van Agence Mulier. 
Zonder haar had ik niet eens kennis gehad dat Agence Mulier bestond.
Het is Katrien die in 1975 (juist na mijn legerdienst) een kleine aankondiging in de krant aanstipte dat Agence Mulier een nieuwe medewerker zocht. 
Zij heeft mij in de meest moeilijke momenten uit mijn carrière steeds onvoorwaardelijk gesteund en bijgestaan.
In Katrien haar naam wil ik jullie dan ook bedanken voor de vele duizenden steunbetuigingen die ik mocht krijgen bij haar heen gaan dd. 17 Mei 2019.  

2019 zal ik mij herinneren als één van de meest ongelukkige perioden uit mijn leven!
Onafhankelijk van het persoonlijk drama die mij trof werd Agence Mulier genoodzaakt haar departement en dienst “beheer mede-eigendom” stop te zetten.
Maar liefst vier van de vijf bijzonder goede medewerkers van deze dienst hebben omwille van ziekte en/of ontslag deze dienst verlaten.
De enige oorzaak hiervan is: de ongelooflijke al dan niet terechte druk en/of kritiek die zij dagelijks moeten ondergaan van een deel van ons cliënteel.
Ik heb dan ook alle begrip van hun beslissing. Het is dus met heel veel spijt dat wij deze dienst hebben moeten ontbinden!

2020: Agence Mulier is 100 jaar jong in De Panne.
In 1920 stichtte onderwijzer de heer Mulier het u wel bekende kantoor.
Agence Mulier zal de volgende 100 jaar doorgaan op hetzelfde elan en blijven verder verhuren en verkopen; met een service beter dan ooit tevoren!
Uit respect voor de bescheiden persoonlijkheid van wijlen mijn vrouw Katrien Bryon zullen wij dit 100 jarig bestaan niet vieren. Katrien zou zo'n feest zelf nooit gewild hebben. 

Ik heb de fakkel doorgegeven aan mijn zoon Jeroen Verplancke die samen met zijn vrouw Sarah Sparks verder het kantoor zullen leiden.
De toekomst van Agence Mulier is dus gewaarborgd voor de volgende jaren. En mijn lieve kleindochter Charlotte staat nu al te popelen om haar ouders bij te staan.

Met lager toerental en symbolisch zal ik tot mijn einde, Agence Mulier steeds blijven bijstaan. De bureau zit voor altijd in mijn genen.

Merci aan allen die dit mochten lezen.

Patrick Verplancke
Agence Mulier 
1975-2020