Personenbelasting in De Panne = “0 %” !

Gemeente De Panne hervormt haar belastingen.
De gemeenteraad van 28 december 2007 keurde de reeds lang geleden in de pers aangekondigde afschaffing van de aanvullende personenbelasting goed. Na Knokke-Heist en Koksijde is De Panne de derde Vlaamse gemeente waar de inwoners geen supplement op hun inkomstenbelasting meer zullen betalen.
Om dit te compenseren werden andere belastingen hervormd.

Aanvullende belasting op de personenbelasting = 0 %

Tot op heden bedroeg de aanvullende belasting op de personenbelasting 5%. Dit betekent dat een inwoner van De Panne naast de federale belasting nog eens 5 % van deze som aan de gemeente afdroeg. Iemand die nu bijvoorbeeld 1000 euro inkomstenbelasting aan de staat moest betalen, betaalde daarbovenop nog eens 50 euro (1000 x 5 %)aan de gemeente De Panne.
Met het afschaffen van de aanvullende belasting zou dezelfde inwoner enkel nog de hoofdsom, zijnde 1000 euro, moeten betalen. Inkomsten uit arbeid zullen minder worden belast! Vanaf 2008 is thans ook voor de inwoners van De Panne de magische 0% een realiteit.